A Templomos Lovagok rendházának története mélyen gyökerezik a középkori Európában. Ez a rendkívül titokzatos és híres lovagrend különleges szerepet játszott a keresztény világban. 

A Templomos Lovagok, vagy ahogy hivatalosan nevezték, a Szent János Szerzetesrend és Templomos Lovagrend 1119-ben alapították. Eredetileg a Jeruzsálemi Szent Sír lovagjai voltak, akik a zarándokok és a szent helyek védelmét tűzték ki célul. Az évek során a rend egyre növekedett és megszilárdult, számos lovagbázist és vagyonosított birtokokat alapítva.

A Templomos Lovagok nem csak az életüket szentelték a védelemnek, hanem kiváló pénzügyi szakemberek is voltak. Az európai bankrendszer előfutáraiként működtek, és olyan intézményeket hoztak létre, amelyek a pénzügyi tranzakciók, kölcsönadás és adománygyűjtés terén működtek. Ennek eredményeként a Templomos Lovagok óriási vagyonra tettek szert, ami sokszor irigység és féltékenység céltáblájává tette őket.

A rend hirtelen hanyatlása 1307-ben következett be, amikor IV. Fülöp francia király letartóztatta és kínzás alá vetette a rend vezetőit. A vádak között eretnekség, és erkölcstelen viselkedések is szerepeltek. A letartóztatások és a kihallgatások során sok tag bevallott bűnöket, azonban a kényszerített vallomások hitelessége máig vita tárgya.