A területfejlesztés során nem csak a gazdasági és infrastrukturális érdekeket kell figyelembe venni, hanem tekintettel kell lenni az emberi tényezőkre is. Éppen ezért a lakosság részvételének és bevonásának kulcsszerepe van a fejlesztési folyamatban. Az együttműködés és a párbeszéd révén olyan koncepció valósítható meg, amelyek a gazdasági és környezeti szempontok mellett a társadalmi érdekeket is szem előtt tartja. Csakis ennek a három szempontnak az együttes figyelembevételével érhetünk el ugyanis fenntartható fejlődést.

A megfelelően tervezett és megvalósított fejlesztési koncepció hozzájárul az emberek jobb életkörülményeihez, tisztább, élhetőbb környezetet és munkalehetőséget teremt, így biztosítva a térség megtartó erejét, elkerülve a lakók tömeges elvándorlását.

Ma már nem csak országon belüli, hanem határon átnyúló területfejlesztési koncepciókban gondolkodnak, hiszen egy térség gazdasági fejlődése gyakran sikeresebben biztosítható így.