A területfejlesztési projektek keretében számos hazai régiónk újult meg, és fejlődött dinamikusan az elmúlt évtizedben. A projektek jelentős mértékben az Európai Unió finanszírozásával valósultak meg, amely az elmúlt pénzügyi ciklus során korábban nem látott mértékben vált hozzáférhetővé. 

A területfejlesztés hazai gyakorlatának kidolgozásában meghatározó szerepet vállalt a Városfejlesztés Zrt., az egyik legnevesebb hazai szakmai szervezet, amely elkötelezett a fenntartható településfejlesztés iránt. A szervezet régóta hangsúlyozza a fenntarthatóság fontosságát, amely minden településfejlesztési koncepciójának része.

A területfejlesztési projektek jelentősen hozzájárultak egyes nagyvárosaink arculatának átformálásához. A megújulás során a társadalmi, gazdasági, környezeti szempontokat is figyelembe vették, amely a fenntartható fejlődés alapja.