Az integrált településfejlesztési stratégia olyan megközelítést jelent, amelyben több dimenzió és terület összekapcsolódik a helyi fejlődés elősegítése érdekében. Ez a stratégia alapvetően az egységes és összehangolt fejlesztést célozza meg, figyelembe véve a gazdasági, társadalmi, környezeti és kultúrális tényezőket.

Az integrált településfejlesztési stratégia a különböző területeket és dimenziókat egyesíti a helyi fejlődés előmozdítása érdekében. Ez magában foglalja a gazdasági fejlődést, a társadalmi inklúziót, a környezetvédelmet, az infrastruktúrális fejlesztéseket, a közösségi szolgáltatások fejlesztését és a kulturális örökség megőrzését. Az integrált megközelítés lehetővé teszi, hogy a városok összehangoltan kezeljék a különböző területek fejlesztését, és megteremtsék a fenntartható és élhető környezetet.

Az összehangolt tervezés és végrehajtás elvét alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy a különböző területek fejlesztése és projektek végrehajtása összehangoltan történik. A helyi önkormányzatok, a civil szervezetek, a vállalkozások és a lakosság partnerségére épülő tervezési folyamat eredményeként kialakul egy átfogó stratégia, amely figyelembe veszi a helyi igényeket és potenciálokat.