Egy települési önkormányzat számára például akkor válik szükségessé a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amikor településrehabilitációs projektek megvalósításához szeretnének forráshoz jutni, és ezeket a forrásokat pályázatokkal kívánják előteremteni. A források megszerzéséhez szükséges pályázatok ugyanis megkövetelik a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását.

Fontos szem előtt tartani, hogy a pályázati támogatás nem fejlesztés célja, hanem csak az eszköze. Ezért nem elsősorban egy ’jól megírt’ pályázatra van szükség a támogatás megszerzéséhez, hanem egy jól előkészített projektre, amely biztosítja a pályázat megalapozottságát. Ehhez mindenképpen szükséges a szakmailag megalapozott településfejlesztési akcióterv, melynek egyes projektjei alkotják a pályázati projektet.

A Városfejlesztés Zrt. komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik komplex településfejlesztési akciótervekkel megalapozott megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésében.