Viszonylag új fogalomnak számít a jogi szabályozásban és a magyar nyelvű szakmai tevékenységben is a településfejlesztés. A településfejlesztés egyrészt településrendezési tervek és településfejlesztési terv készítéséből, vagyis településfejlesztési és településrendezési tervezésből, másrészt az említett tervek megvalósításából áll.

A városfejlesztés a városi szövet új vagy megújult darabjának előállítását jelenti. Ezen belül a városi szövet megújult darabjának előállítása a városrehabilitáció. A településrendezési és településfejlesztési terveknek a közszféra által építési tevékenységgel, a város, a település épített szövetébe, épített környezetébe való fizikai beavatkozással, történő megvalósítása az operatív településfejlesztés, operatív városfejlesztés. A komplex városfejlesztési akcióterv a lehatárolt városfejlesztési akcióterületen megvalósításra kerülő komplex városfejlesztési akció megvalósítási (városrendezési, műszaki és pénzügyi) terve, amelyet meghatározott időtartam alatt, pénzügyi (kiadási és bevételi), minőségi jellemzőkkel kell végrehajtani.